خدمات ابرو

خدمات ابرو 2019-02-06T16:17:50+00:00

خدمات ابرو

اصلاح تخصصی فرم ابرو و وموهای زائد صورت

طراحی دائم ابرو که شامل
پیگمنتیشن: هاشوری با دستگاه برقی و ماندگاری در حدود ۱سال که نیازمند یک دوره ترمیم با فاصله ۱۵ الی ۲۰روز است با مدرک از دانشگاه زیبایی انگلستان

بلیدینگ : هاشوری سه بعدی غیر قابل تشخیص از موی ابرو که بدون دستگاه برقی با ابزار و رنگها با برند فیبروز که معتبرترین برند جهانیست، انجام میپذیرد
و در این روش ۱ الی ۳ جلسه ترمیم لازمست با ماندگاری ۶ الی ۸ ماهه

قاب :
که به طراحی دائم و دورگیری ابروها گفته میشود

سایه:
شبیه به مداد یا سایه زدن کمرنگی در ابروان شماست
با ماندگاری ۶ الی ۸ ماهه با دو جلسه ترمیم